Na dzień dzisiejszy 10 milionów
mieszkańców
Północnej Ameryki choruje na
raka
Tylko w tym roku liczba nowych
przypadków raka wyniesie
1,300,000
Plus ponad milion przypadków
raka skóry
550 tysięcy obywateli USA umrze
w tym roku na raka. Oznacza to ze
co czwarte zejście śmiertelne
spowodowane jest rakiem
Koszty leczenia raka i straty
społeczne spowodowane
choroba tylko w USA oblicza się
na $171,600,000,000.
Co drugi męzczyzna i co 3 kobieta
zachoruje na raka na pewnym
etapie swego życia. Coraz
częściej jest to choroba starości.

(Dane wg American Cancer
Society 2003)
Dr Jerry McLaughlin, b. profesor Purdue University, od wielu lat pracuje nad
rośliną zwaną
Paw-Paw. Jego prace doprowadziły do uzyskania przez Purdue
University kilku patentów naukowych na ekstrakty z tej tajemniczej rośliny.
Nature’s Sunshine stała się posiadaczem tych patentów i jak na razie oferuje
jedyny  na rynku standaryzowany pod kątem zawartości acetogenin Paw-Paw.
Odkrycie Paw-Paw to być może przełom w walce z chorobami nowotworowymi.
Przynajmniej dotychczasowe wyniki badań zdają się na to wskazywać.
Przeprowadzone ostatnio studia kliniczne nad leczniczym wykorzystaniem tej
rośliny sa pozytywnie zaskakujące: Paw-Paw powoduje izolację komórek
rakowych poprzez odcinanie im dostaw krwi a w efekcie ich obumieranie.
Sukces jaki uzyskano potwierdzany jest badaniami laboratoryjnymi i
diagnostyką wizualną. Guzy (nawet płuc czy mózgu) w dużej liczbie przypadków
zmniejszają się, a nawet zanikają.
Dr McLaughlin mówi, że Paw-Paw jest do zastosowania także w walce z
guzami łagodnymi, właściwie z każdym typem anormalnej tkanki, która rozwija
się szybciej  niż normalne, zdrowe komórki.
Paw-Paw nadaje się do wykorzystania w trakcie chemioterapii oraz radiacji..
Studia wskazują, że przyczynia się do lepszej efektywności tych zabiegów oraz
pomniejsza ich skutki uboczne. Dr Mclaughlin od 1976 roku jako profesor na
Purdue University prowadził z dwoma innymi profesorami na zlecenie
Narodowego Instytutu Badań nad Rakiem (National Cancer Institute) przez 6
lat studia nad efektywnością roślin leczniczych. Z ok. 3500 przebadanych roślin
Paw-Paw okazał się najlepszy. Dr McLaughlin wyodrębił ok. 50 aktywnych
biologicznie składników rośliny, z których właśnie acetogeniny są
odpowiedzialne za główną akcję medyczną ziela.
Niezwykłość rośliny została później potwierdzona w badaniach na zwierzętach.  
Wyniki były szokujące. Odmiany nowotworów występujących u ludzi i
wszczepianych myszom po prostu zanikały...Do niezwykłych właściwości Paw
Paw należy także fakt, ze roślina może przyczyniać się do niszczenia komórek
odpornych na działanie leków stosowanych w ramach chemioterapii.
Roślina wymaga jeszcze dalszych badań i studiów zanim oficjalna medycyna
nada jej status leku. Tak czy inaczej dotychczasowe studia są niezwykle
obiecujące. Dr McLaughlin mówi, że Paw Paw pozbawia energii anormalne
komórki. Każda komórka potrzebuje energii do rozwoju. Komórki rakowe dla jej
wytworzenia wchłaniają każdą ilość cukru jaka jest im dostępna. Następnie
wytwarzają biochemiczne substancje celem rozpuszczania zdrowej tkanki dla
pozyskiwania glukozy dla dalszego wzrostu. Po drugie Paw Paw uniemożliwia
rozwój sieci naczyń krwionośnych, których potrzebuje rak dla własnego
wzrostu. Proces ten znany jest jako angiogeneza. Bez dodatkowej krwi  nie
tworzy przerzutów.  
Jak na razie
Nature’s Sunshine  jest jedynym producentem Paw Paw z
prawem wyłączności do jej zasobów i właścicielem wszystkich istniejących
patentów.  Na rynku znajduje się też tzw. Graviola, albo Brasilian Paw Paw.
Jest  ubogi krewny, albo słaba „kopia” autentyku o nieporównywalnie
słabszych właściwościach.  
Paw Paw przyjmuje się przez min. 4 miesiące, starczają do tego zaledwie 4
opakowania  Paw Paw.
Wszyscy członkowie Klubu Sunshine „Nasze Zdrowie” mają możliwość  
zakupienia nieograniczonej ilości Paw Paw po cenie klubowej, która jest
obniżona o 25% w stosunku do cen detalicznych

KLUBOWA CENA PAW PAW -
tutaj
Paw Paw - odkrycie stulecia?